آموزش کامل عملی وتخصصی

با شرکت در دوره های پویاپدید درشعب مختلف کشور آموزش تخصصی و عملی را تجربه خواهید کرد.

اساتید باسابقه

در کلیه شعب پویا پدید اساتید مجرب و با سابقه بالای ۱۰ سال جهت آموزش در نظر گرفته شده است.

منابع آموزشی و پشتیبانی یک ساله

بعد از طی دوره های پویا پدید منابع کامل آموزشی و پشتیبانی یک ساله رایگان جهت تعمیرات خواهید داشت.

 

کارگاه ها و سمینارها

مشاهده همه کارگاه ها و سمینارها

دوره های آموزشی

مشاهده همه دوره ها